Tue, 17th Jul 2018

खोला तर्दै बालिका

भलाकुसारी | Published on 2017-02-20 |

विद्यालयबाट फर्किने क्रममा स्याङ्जाको अर्मादी खोला तर्दै बालिका । (फोटो: भलाकुसारी)

***


© People to People Media 2016. All rights reserved.