Tue, 21st Nov 2017

प्याउली फूल

भलाकुसारी | Published on 2017-03-05 |

राजधानीको थानकोटस्थित एक घरको कम्पाउन्डमा फुलेको प्याउली फूल । (फोटो: भलाकुसारी)

***


© People to People Media 2016. All rights reserved.